Implantológia

Poskytujeme chirurgické a imlantologické služby na profesionálnej úrovni

Protetické ošetrenie

Ak dôjde k strate zubov, ideálnym riešením je ich náhrada

Dentálna hygiena

Základom prevencie je absolvovanie dentálnej hygieny

Neodmietame pacientov

VNaša klinika neodmietne žiadneho klienta. neustále prijímame nových pacientov.

Najmodernejšia technika

Naša ordinácia je vybavená najmodernejšou technikou a udržiavame ju na najvyššej úrovni.

Individuálny prístup

Naši lekári pristupujú ku každému pacientovi individuálne a s citom.

Bez strachu

U nás sa nemusíte báť bolesti.Snažíme as aby sa každý pacient u nás cítil príjemne a bez strachu.